Chứng nhận

Chứng nhận của hệ thống bảo vệ môi trường.

Thông qua hệ thống quản lí toàn diện môi trường – bắt đầu thực hiện chuẩn bị và thực hiện thành công ISO 14001 năm 1999, Kronospan Switzerland AG là một công ty gia công gỗ lớn nhất châu Âu, có sự đột phá mới trong công nghiệp. Những phương pháp được sử dụng chủ yếu mang lại lợi ích cho môi trường.

Certificate

Chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng .

Sức cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường quốc tế dựa vào chất lượng của quá trình sản xuất của nó. Đối với một doanh nghiệp hiện đại sáng tạo mà nói hệ thống quản lí chất lượng là một công cụ mà hiệu quả trong việc xử lí tất cả các yêu cầu chất lượng.

Certificate

Chứng nhận cơ quan năng lượng tư nhân Thụy Sĩ .

Giảm thiểu lượng khí thải CO2, bảo vệ môi trường tự nhiên. Kronospan Switzerland AG dựa trên ý niệm bảo vệ môi trường, dùng một loạt hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên. Theo mục tuyên cáo tự nguyện gia nhập đại lý năng lượng tư nhân Thụy Sĩ , Kronospan Switzerland AG cam kết giảm lượng khí thải CO2 cũng...

Certificate

Hiệp hội các nhà sản xuất châu Âu của Laminate Flooring.

Là một trong những nhà sản xuất Laminate Flooring quan trọng nhất của thế giới, chúng tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi là trung tâm trong việc thúc đẩy Laminate Flooring, và hình ảnh của mình trên toàn thế giới. Nguồn vốn khổng lồ cũng dành cho các ứng dụng có thể và phát triển của sản phẩm này.

Certificate

Ủy ban quản lí rừng thế giới (FSC).

FSC - Hội đồng Quản lý Forrest. Một nhãn thật sự đáng tin cậy. FSC là viết tắt của một hệ thống minh bạch, cũng được hình thành cho các truy xuất nguồn gốc của gỗ, trong đó có tính đến nhu cầu của cả hai Công nghiệp và người tiêu dùng: Một tuyên bố rõ ràng về quản lý rừng bền vững là yêu cầu đầu...

Certificate

Chứng nhận chất lượng Thụy Sĩ.

Giấy chứng nhận chất lượng cấp cao nhất, không chỉ đại diện cho vinh dự của Kronospan Switzerland AG, mà còn là sự bảo đảm cho bạn để sử dụng sản phẩm. Chứng nhận chất lượng Thụy Sĩ đã tăng cường hình tượng của hàng xuất khẩu toàn cầu của Thụy Sĩ: nó nhấn mạnh sự yêu thích của người tiêu dùng đối...

Certificate

Chứng nhận gỗ nguyên gốc Thụy Sĩ.

Chứng nhận này chứng tỏ nguyên liệu mà mặt sàn Kronospan Switzerland AG sử dụng lấy từ tài nguyên rừng Thụy Sĩ, chứng nhận quan tâm đến vấn đề môi trường, phát triển bền vững việc duy trì tài nguyên rừng, đồng thời đối với việc sử dụng có tiêu chuẩn cao.

Certificate

Chứng chỉ rừng PEFC

PEFC là dành riêng cho việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Đó là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới và các hệ thống chứng nhận của sự lựa chọn cho các chủ rừng nhỏ. PEFC là một phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ quốc tế dành riêng cho việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua chứng nhận...

Certificate