ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN VÀ GIAO HÀNG

1. Khả năng áp dụng

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng và giao hàng (sau đây gọi tắt là "Điều khoản và Điều kiện") được áp dụng cho tất cả và mỗi lần mua và giao hàng giao dịch (s) giữa Kronospan Schweiz AG (sau đây gọi tắt là "Kronospan") và các đối tác trong hợp đồng (sau đây gọi tắt là "Người mua"). Kronospan và người mua được gọi chung là "các Bên". Các Điều khoản và Điều kiện chi phối quyền và nghĩa vụ của các Bên.

1.2 Các điều khoản và điều kiện áp dụng riêng. Các điều khoản của người mua kinh doanh và điều kiện hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành một phần của hợp đồng ngay cả khi Kronospan không mâu thuẫn với họ. Bất kỳ sự thay đổi, sửa đổi, thay đổi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện cần có sự đồng ý bằng văn bản của Kronospan.

1.3 Các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với tất cả các giao dịch mua bán và giao hàng trong tương lai giữa các Bên.

2. Cung cấp, Chấp nhận và Kết luận của Hợp đồng

2.1 Một đơn đặt hàng của người mua sẽ được coi như là một vụ bắt buộc. Các hợp đồng được ký kết bởi sự chấp nhận của KONOSPAN trật tự của người mua bằng xác nhận đặt hàng của Kronospan (qua e-mail, fax hoặc thư). Không Mời miệng cũng không thỏa thuận bằng lời nói có tính bắt buộc cho Kronospan.

2.2 Kronospan có thể sản xuất hàng hoá trong hình thức sửa đổi như xa nếu cần thiết để đáp ứng luật định trong lĩnh vực này và các hàng hóa biến đổi không đòi hỏi bất kỳ deteriorations chất lượng hoặc cho nhà sản xuất.

2.3 Tư vấn của bất cứ loại nào, đặc biệt là liên quan đến sự phù hợp của hàng hoá mua vào mục đích sử dụng cụ thể của người mua với, sẽ không phải là đối tượng của hợp đồng. Bất kỳ thông tin của người mua được chia sẻ với Kronospan liên quan đến mục đích sử dụng của hàng hoá không có một cơ sở thương mại của hợp đồng. Việc kiểm tra sự phù hợp sản phẩm cho mục đích sử dụng cụ thể sẽ là nghĩa vụ của người mua.

3. Giá cả và điều kiện giao hàng

3.1 Các giá cả, tiền tệ và điều kiện giao hàng (Incoterms 2010) sẽ được xác nhận bằng cách xác nhận đặt hàng của Kronospan. Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) mà sẽ được trả bởi người mua.

3.2 Trong trường hợp thay đổi đáng kể trong giá nguyên liệu, giá năng lượng hoặc giá tình hình kinh tế khác có liên quan trong thời gian giữa ngày giao kết hợp đồng và ngày giao hàng, Kronospan được quyền điều chỉnh giá hợp lý. Việc điều chỉnh giá phải bằng văn bản, công bố tại ít nhất bốn tuần trước.

3.3 Các điều kiện thanh toán nêu trong xác nhận đặt hàng sẽ được áp dụng. Giao hàng từng phần được cho phép và có thể được thanh toán riêng.

3.4 Trong trường hợp mặc định, người mua phải trả lãi suất mặc định là 6% mỗi năm và tiền phạt quá hạn.

3.5 Trong trường hợp mặc định, Kronospan được quyền tạm đình chỉ giao thêm cho người mua, ngay cả khi họ không phải là một phần của cùng một thứ tự

3.6 Các khoản thanh toán của giá được đảm bảo bởi các bảo hiểm tín dụng thương mại thông báo bằng Kronospan cho người mua hoặc bảo lãnh ngân hàng trong các hình thức chấp nhận để Kronospan.

3.7 Trong trường hợp bị cáo buộc counterclaims của người mua đối với Kronospan, người mua sẽ chỉ được bù trừ, lưu giữ hoặc giảm giá nếu counterclaims của người mua được không thể tranh cãi của Kronospan hoặc nếu tòa án của pháp luật cuối cùng đã quyết định ủng hộ của người mua.

3.8 Việc chuyển nhượng các yêu sách của người mua đối với Kronospan bị cản trở.

4. Giao hàng tận nơi

4.1 Kronospan phải là sớm nhất có nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng thanh toán giá thỏa thuận theo giây. 3.6 đã được đảm bảo.

4.2 Các hàng hóa được giao theo đúng các điều khoản đã thoả thuận giao hàng (Incoterms 2010).

4.3 Trong trường hợp giao hàng trở ngại đó là ngoài tầm kiểm soát của Kronospan, Kronospan có quyền đình chỉ giao hàng hoặc rút khỏi hợp đồng.

4.4 Trong khi trong mỗi giao dịch Kronospan chăm sóc hợp lý đối với việc thực hiện các thỏa thuận ngày giao hàng, Kronospan sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc giao hàng, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc chậm trễ hoặc thiệt hại khác, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ hoặc trong kết nối với các hợp đồng này. Giao một phần hoặc trì hoãn không cho phép người mua phải rút lui khỏi hợp đồng. Trong trường hợp đó, người mua sẽ phải chịu thiệt hại do sự chậm trễ trong việc giao hàng, Kronospan chỉ chịu trách nhiệm nếu chậm trễ đã được gây ra bởi sự bất cẩn của Kronospan.

4.5 Bên mua sẽ nhận hàng sau khi thông báo về sự sẵn sàng cho bộ sưu tập của Kronospan. Được hàng hoá không được sở hữu bởi những người mua trong vòng 5 ngày làm việc, thông báo sẵn sàng cho bộ sưu tập, hàng hóa được coi là chấp nhận và có thể được lưu trữ tại các chi phí của người mua. Người mua có trách nhiệm bồi thường cho Kronospan cho những thiệt hại do sự chậm trễ trong việc chấp nhận. Hậu quả nữa của mặc định chấp nhận sẽ không bị ảnh hưởng.

4.6 Trong trường hợp thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển, người mua phải trong mọi trường hợp thông báo cho các tàu sân bay của nó và làm cho một thông báo về thiệt hại bằng văn bản về các tài liệu vận chuyển. Sự xuất hiện của các thiệt hại được xác nhận bởi các nhà cung cấp.

5. Đi qua của rủi ro

Trong trường hợp hủy hoại do tai nạn hoặc sự suy giảm đột ngột của hàng hóa, nguy cơ các nghĩa vụ thanh toán tiền mua phải vượt qua trong phù hợp với các điều khoản thỏa thuận giao hàng (INCOTERMS 2010).

6. Bảo hành

6.1 Hàng hóa được sản xuất bởi Kronospan bao gồm chủ yếu là gỗ mà là một sản phẩm tự nhiên. Tính năng vốn có của nó dẫn đến một loạt các màu sắc tự nhiên, cấu trúc và sự khác biệt khác. Do đó, những người không khuyết tật.

6.2 độ lệch không đáng kể từ mô tả sản phẩm và sai số phép đo trong tiêu chuẩn EN không cấu thành các khuyết tật.

6.3 Sau sự ra đi của nguy cơ theo giây. 5, người mua có nghĩa vụ để điều tra lại ngay hàng hoá cho thiệt hại, bao gồm cả việc giao hàng sai và số lượng lỗi. Trong mọi trường hợp, đơn khiếu nại phải được gửi bằng văn bản đến Kronospan không muộn hơn 5 ngày làm việc sau khi nhận được hàng. Đơn khiếu nại phải có các mô tả chi tiết về các cáo buộc vi phạm hợp đồng và nguyên nhân của nó. Các hàng hoá được coi là chấp thuận nếu người mua bỏ qua khiếu nại theo quy định nêu trên. Hàng có khuyết tật có thể không được xử lý. Việc nộp đơn khiếu nại sẽ không cho phép những người mua từ chối hoặc chấp nhận hàng hoặc thanh toán của giá mua.

6.4 Yêu cầu bảo hành giả định rằng người mua nắm giữ các hàng hóa bị lỗi sẵn để kiểm tra Kronospan và các hàng hoá đã được thanh toán đầy đủ khi đến hạn. Trước sự trở lại được vận chuyển, các bên thoả thuận về việc trả lại.

6.5 Nếu đơn khiếu nại của người mua đã được đệ trình trong thời gian và phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện, và nếu hàng hoá là khiếm khuyết theo hợp đồng này, Kronospan sẽ thay thế các hàng hóa kém bằng việc cung cấp hàng hoá theo hợp đồng trong một thời gian hợp lý và miễn phí phí. Tuyên bố bất kỳ người mua hơn nữa đối với những thiệt hại (thiệt hại do hậu quả bị loại trừ, thiệt hại tức là cho bất kỳ thiệt hại vật chất, mất điện, mất mát tài chính gián tiếp và trực tiếp, máy móc, thiết bị, thất bại trong việc cung cấp, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm, hủy bỏ hoặc chấm dứt đơn đặt hàng hoặc hợp đồng hoặc đàm phán hoặc bất kỳ hậu quả khác cho dù có thể thấy trước hoặc không phát sinh từ việc cung cấp các hàng hóa bị lỗi, bồi thường thiệt hại của các bên thứ ba, được loại trừ. bên mua sẽ không có quyền hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc được giảm tiền mua.

6.6 Thời hạn bảo hành được tối đa 24 tháng bắt đầu từ thời điểm những đường chuyền của rủi ro theo quy định tại Điều 5 nêu trên.

6.7 Bất kỳ khiếu nại của người mua bảo hành lỗi sẽ bị hủy bỏ từ thời điểm bắt đầu của bất kỳ xử lý, sửa đổi hoặc bảo quản không đúng hoặc xử lý hàng hoá được cung cấp bởi Kronospan.

7. Rút từ Hợp đồng

7.1 Kronospan có thể rút khỏi hợp đồng nếu người mua không thực hiện được nghĩa vụ của mình để hợp tác trong thời gian giới hạn thứ hai được thiết lập bởi Kronospan để người mua hoặc nếu hiệu suất Kronospan trở nên không thể vì những lý do không lường trước được mà Kronospan không chịu trách nhiệm và không thể được loại bỏ ở chi phí hợp lý do trở ngại không thể vượt qua để thực hiện vĩnh viễn.

7.2 Kronospan có thể rút khỏi hợp đồng nếu người mua không đảm bảo việc thanh toán theo giá thoả thuận theo Điều 3.6 của thời hạn giao hàng đã thoả thuận.

7.3 Trong trường hợp rút Kronospan của, người mua sẽ không được hưởng bất kỳ bồi thường, bồi hoàn, bồi thường thiệt hại hoặc thanh toán bằng tiền liên quan đến thu hồi như vậy không bao gồm việc hoàn trả tiền của người mua theo hợp đồng này.

8. Trách nhiệm pháp lý

Kronospan chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản và thiệt hại tài chính chỉ trong trường hợp cố ý hoặc vô ý. Trách nhiệm của Kronospan được giới hạn thiệt hại và tổn thất điển hình cho loại hợp đồng này và có thể dự đoán bằng cách kết hợp đồng này có thể xảy ra bởi người mua hoặc bất kỳ bên thứ ba phát sinh từ hợp đồng này hay cách khác.

9. Giữ danh hiệu

Các quyền sở hữu hàng hóa được giao trách nhiệm giữ lại bởi Kronospan cho đến khi thanh toán theo hợp đồng mua bán và giao hàng được nhận đầy đủ.

10. Nơi Performance, thẩm quyền xét xử một Lựa chọn pháp luật

Nơi thực hiện cho cả hai bên và nơi thẩm quyền sẽ được Menznau CH-6122, Thụy Sĩ. Luật áp dụng là luật pháp Thụy Sĩ. Công ước của Liên Hợp Quốc về Buôn bán Quốc tế Hàng hoá (CISG) sẽ được loại trừ.

11. Tách và yêu cầu của Văn bản mẫu

Nếu bất kỳ điều khoản của hợp đồng này nên được hoặc không có giá trị hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được cắt đứt từ hợp đồng này. Các điều khoản còn lại của hợp đồng này không được như xa càng tốt được thay đổi hoặc sửa đổi và tất cả các điều khoản và các điều kiện khác không nên cắt đứt sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Các bên có nghĩa vụ phải đồng ý về một quy định mới của vấn đề xấp xỉ gần nhất với mục đích sử dụng bằng việc cung cấp void.

Không có sự thỏa thuận bằng lời nói bên. Bất kỳ sửa đổi hợp đồng là trong các hình thức của một tài liệu bằng văn bản. Điều tương tự cũng được áp dụng vào việc từ bỏ các yêu cầu về hình thức văn bản. Các yêu cầu về hình thức văn bản được áp dụng đặc biệt cho các thông báo thu hồi và cài đặt thời hạn.

Terms and Conditions of Sale and Delivery