PHÀO CHÂN TƯỜNG

Bảng ốp chân tường Màu phối là bổ sung lý tưởng để lắp đặt sàn gỗ từ SÀN SWISS 2014 Bộ sưu tập nhiều. Ban ốp chân tường Kronoswiss có sẵn trong một kích thước 16 x 60 x 2800 mm. Ưu điểm khác của sản phẩm là việc ấn cá nhân sử dụng vít tiêu chuẩn và các kênh truyền hình cáp tích hợp.