XỐP LÓT BẠC

 

Closed-cell PE bọt underlay với

Rào cản hơi tích hợp. đáp ứng các

yêu cầu cao nhất cho âm thanh tiếng bước đi 

cách nhiệt và đặc biệt thích hợp cho hệ thống sưởi dưới sàn